Ulysses Weg, von Trizonia nach Ithaka, und Ausflug nach Patras

Ulysses Weg, von Trizonia nach Ithaka, und Ausflug nach Patras

Mit Leo L. 62 Jahre alt